Zdravi bez lečenja

HumanUP METOD

NAMEŠTANJA ATLASA

Atlas je prvi pršljen, koji se nalazi ispod lobanje. Zbog uspravnog stava tela atlas čoveka pripada više lobanji nego kičmi. Atlas je izmešten jedino ljudskoj vrsti, a to je najveći problem čovečanstva.

Kroz atlas i pored atlasa prolaze najvažniji nervni i krvni putevi. Zbog izmeštenog atlasa smanjuje se protok nervnih signala i krvi, a kičma i telo se krive.

To je početna smetnja koja pogoršava funkcionisanje organizma, a zbog loše hrane zdravlje postaje sve gore.

Atlas se pre rođenja svima formira na pogrešnom mestu i tokom života zadržava pravce i uglove pomerenosti. Ovaj poremećaj je nastao u praistoriji, kada se zbog prejedanja jetra uvećala i otežala

Jetra je otežala i ljudskom fetusu i zato uglavnom spava desnom stranom tela prema tlu, pa materica vrši pritisak na desnu stranu glave i na desno rame.

Zbog toga je oblik tela pre i posle rođenja nepravilan, a raspored i oblik organa poremećen (desno plućno krilo je smanjeno, srce pomereno uvis i desni bubreg spušten), ali je najgore što se atlas formira na pogrešnom mestu.

Atlas se formira u pogrešnim pravcima (unazad i udesno) i uglovima (nakrenut – desno nadole i zaokrenut – desno unazad)

Prilikom težih porođaja nastaje i peta vrsta izmeštenosti, gora od ostalih. To se u proseku dešava svakoj pedesetoj bebi, i tako ostaje tokom čitavog života. Kod nj ih je dno lobanje izduž eno i zato im je atlas postavljen niže nego ostalima. Lobanja i atlas su povezani ligamentima, a kada je atlas nisko ligamenti su istegnuti i ne mogu čvrsto da drže atlas i lobanju. U tim slučajevima atlas se češće i više izmešta, pa su ti ljudi najbolesniji i najkraće žive.

Pored ovih izmeštenosti postoji i šesta – kada je atlas nagnut unapred. Zbog nagnutosti atlasa kičma poprima nepravilne oblike i izaziva najviše bolova i oboljenja. Nagnutost atlasa nastaje u detinjstvu, jer dno lobanje počinje da proklizava unapred i naniže, pa već od početka života počinje skraćenje ž ivota. Atlas se najviš e naginje zbog udaraca u čelo i potiljak. Nažalost, ova vrsta izmeštenosti postoji kod većine ljudi.

Kičma fetusa ima oblik slova C, a kada se beba rodi i počne da puzi tada u vratnom i donjem delu kičme nastaju suprotne obline. Kroz život se tokom trčanja i skakanja dešava usporeno naginjanje atlasa, a ponekad i naglo – zbog udarca u čelo ili potiljak.

Od četrdesete godine atlas se sve više izmešta. Zbog toga se smanjuju nervni signali i doticanje krvi u mozak, a zbog uticaja gravitacije kičma i telo se sve brže krive, pa su stariji ljudi iz godine u godinu sve bolesniji.

Atlas je skoro svima manje ili više nagnut unapred. Kvalitet i du žina života zavise od nagnutosti atlasa. HumanUP metodom se rešavaju sve vrste izmeštenosti atlasa, a nagnutost najlakše.

Najčešći uzroci smrti su srčani i moždani udari. Kada je atlas namešten signali ka srcu se prostiru normalno, a protok krvi kroz mozak je bolji. Zbog toga se smanjuje smrtnost od srčanog i moždanog udara.

NEKI OD RAZLOGA ZA NAMEŠTANJE ATLASA

ZDRAVI BEZ LEČENJA

Zdravlje je najvažnije, nameštanje atlasa poboljšava zdravlje.

HUMANUP METOD
EPOHALNO OTKRIĆE

-koje omogućava opstanak i razvoj ljudske vrste,a svakom čoveku dobro zdravlje i dugovečnost.
Postoji više načina nameštanja atlasa, a može se namestiti jedino HumanUP metodom. Kada je atlas namešten telo normalno funkcioniše i bolje regeneriše, a zdravlje se poboljšava.

Hiljadama godina ljudi pokušavaju sami sebi ili drugima prstima da nameste atlas, a to nije moguće. Tokom dvadesetog veka pronađeno je nekoliko nač ina nameštanja atlasa pomoću raznih aparata, ali ti načini su pogrešni jer atlas pomere na neko drugo mesto, pa nastaje još više oboljenja.

Zbog izmeštenog atlasa težište glave je pomereno, pa nam gravitacija krivi i sni žava telo, i ponižava nas bolovima i oboljenjima. Posle nameštanja atlasa telo se ispravlja i ljudi postaju viši, zdravlje se poboljš ava a život produžava. Čovek se uzdiž e fizički i psihički, i zbog toga je ovaj metod dobio naziv HumanUP.


Danas nekoliko ljudi na svetu živi preko 120 godina i desetine hiljada žive preko 100 godina, jer imaju sreću da im se atlas nalazi na boljem mestu nego ostalima. HumanUP metodom atlas se lako namesti i povremeno se doživotno zadržava na anatomskom mestu. Zato će u budućnosti ljudi biti zdraviji, srećniji i dugovečniji.

Atlas se namešta masažom ligamenata u potiljku. Masaža nije postupak lečenja i zato HumanUP metod nije deo medicine ni alternativnih načina lečenja.
HumanUP metod mogu praktikovati samo osobe koje su dobile sertifikat o završenoj obuci i imaju zvanje atlasolog. Masaža se izvodi specijalnim masažerom, koji poseduju samo atlasolozi. Nameš tanje atlasa bebama i deci traje nekoliko sekundi, a odraslima jedan minut.

Za primenu metoda nisu potrebni posebni uslovi, a tokom nameštanja se sedi opu šteno. Posle tretmana počinju procesi samoizlečenja i dešavaju se reakcije koje dovode do izlečenja. Bolovi i oboljenja se umanjuju ili nestaju, a novi zdravstveni problemi ne nastaju, nego se zdravlje trajno poboljšava.

Zbog izmeštenosti atlasa ljudi se muče sa bolovima i bolestima. Naši preci su živeli srećnije u surovim uslovima, a mi danas živimo u boljim uslovima, ali smo bolesniji i nesrećnjii. Došlo je vreme da se nameštanjem atlasa otkloni patnja većine ljudi.

Kada je atlas na pravom mestu, krv nesmetano dolazi do mozga, pa đaci i studenti lakše uče. Sportisti postižu bolje rezultate, a radna sposobnost se povećava. Ljudi postaju humaniji, a naučnici i umetnici kreativniji. Sve ovo pruža izuzetnu mogućnost poboljšanja čovečanstva.

Za hranu i lečenja se izdvaja najviše novca. Jede se više kako bi organizam imao više energije za samoizlečenja, a posle nameštanja atlasa zdravlje se poboljšava i manje se jede, pa se troši manje novca. Ljudi žive zdravije i opuštenije, a to se ne može izraziti novcem. Ljudi nisu depresivni zbog životnih okolnosti, već zbog lošeg stanja organizma. Kada je atlas namešten zdravlje je bolje a depresija nestaje. Skromna uplata za nameštanje atlasa je najbolja investicija koja omogućava veću produktivnost i zaradu, a novac se ne troši na lečenja.

HumanUP metod je konačno rešenje zdravstvenih i životnih problema svakog čoveka, ali i čitavog čovečanstva u sadašnjosti i budućnosti.

Knjiga Nameštanje atlasa HumanUp metodom

Preuzmi PDF

Uzdizanje čovečanstva

Atlas je izmešten jedino ljudskoj vrsti, a nalazi se na najosetljivijoj poziciji u telu. To je osnovni razlog zbog čega je čovek bolestan i zašto ne živi koliko bi mogao.

Poboljšanje higijenskih i sanitarnih uslova je suzbilo infektivne bolesti. Time je smanjena masovna smrtnost i život je produžen, ali zbog preterane hemijske zaštite namirnica sada je ljudski organizam opterećen sa jo š viš e bolesti. Pored ubrzanog razvoja medicinske nauke danas su i deca sve bolesnija. Kada se deci namesti atlas živeće zdravo 120 godina.

Početni uzrok svih nepravilnosti je uvećana jetra, a izmeštenost atlasa je najgora nepravilnost koja postaje uzrok mnogim drugim posledicama – bolovima i oboljenjima. Nameštanje atlasa otklanja tu fatalnu anatomsku grešku.

Tokom dvadesetog veka namirnice su zagađene pesticidima. Sada u organizmu ima previše toksi čnih materija i zato je jetra još veća. Hrana i stanište su hemijski tretirani, a ljudsko telo zatrovano. U plodovoj vodi ima toksina, pa sada neplodnost dostiže čak 40%. Taj procenat se ubrzano uvećava i postaje pretnja opstanku. Produženje vrste je prioritet, a zbog neplodnosti je ljudska vrsta ugrožena. Organizam se previše oštećuje hranom i lekovima, a kada je atlas namešten telo se lakše detoksikuje i neplodnost smanjuje. Do dvadesetog veka retko se umiralo od karcinoma,

na početku dvadeset prvog veka od njega umire svaka treća osoba. Predviđanja su da će od 2020. Godine od raka umirati svaki drugi čovek.

Trećinu života spavamo jer se organizam tokom spavanja regeneriše i samoizlečuje. Ranije nije bilo veštačkog svetla i zato su ljudi više spavali i bili zdraviji. Zbog izmeštenog atlasa izlečenja nisu potpuna, a lekovima se otklanjaju simptomi ali ne i bolest, i zato smo još više pospani. Atlas treba da nameste svi ljudi, da ne bi bili bolesni i pospani, a to će omogućiti uspon i buđenje čovečanstva.
Nameštanje atlasa otklanja greške koje su nastale u dalekoj i bliskoj prošlosti. Zbog poboljšanja zdravlja i života, HumanUP metod treba što pre da postane deo životne i zdravstvene kulture čovečanstva.

Iskustva preporođenih

Knjiga iskustva preporođenih

Preuzmi PDF
SVA SVEDOČANSTVA

Atlasologija

Postoje nauke koje olakš avaju život i nauke od kojih zdravlje postaje gore, a opstanak ljudske vrste ugrožen. Primena hemijske nauke toksikuje stanište i hranu, čime je ljudsko zdravlje pogoršano. Farmaceutska i medicinska nauka pokušavaju da leče ljude hemijskim preparatima, ali je zbog toga zdravlje još gore.

Došlo je krajnje vreme za novu nauku – atlasologiju, koja se bavi ljudskim atlasom. Neverovatno je da postoji ogromna potreba za naukom o jednom malom delu ljudskog tela, ali kada se zna da zbog izmeštenosti atlasa nastaju oboljenja i skraćuje se život, tada se shvata potreba za tom naukom. Primena atlasologije je neophodna svakom čoveku, jer se tako ispravlja anatomska greška koja je nastala u praistoriji, ali i greške iz bliske prošlosti. Kada je atlas namešten metabolizam je bolji i organizam se lakše detoksikuje, pa lečenja nisu potrebna.

prošlosti je većina ljudi pokušavala da sebi ili drugima namesti atlas, ali su ti pokušaji pogrešni, pa se atlas još više izmešta a zdravlje pogoršava. Hiljade generacija su bile žrtve izmeštenosti atlasa, a sadašnjim generacijama je još gore zbog pogrešnih metoda. Konačno je 2014. godine Predrag Đorđević izumeo HumanUP metod kojim se atlas svakome vraća na mesto, a time se otklanja anatomska greška i greške ostalih načina nameštanja.

Ciljevi atlasologije: obavestiti čovečanstvo da je zbog nameštanja atlasa moguće živeti zdravije i duže; masovno obrazovati nove atlasologe da bi se atlas svima namestio; savetovati ljude kako da pravilno održavaju organizam i zdravlje.

Osnivač

Predrag Đorđević

osnivač atlasologije

Rođen 23. marta.1958, Prezime Đorđevic mi je ostavio otac Kristifor, a majka Miljanka mi je dala ime Predrag. Pedeset jednu, godinu šest meseci i tri dana su me mučile bolesti, a preporodjen sam 26. septembra 2009. i od tada živim sve zdravije.

Spisak atlasologa

Beograd,

011 71 29 279, 061 63 94 524, (od 9 do 21 čas)
Tijana Prokić Đorđević, 064 98 07 137
Adriana Mladenović, 064 40 56 377
Biljana Mladenović, 064 61 85 012
Zoran Đorđević, 064 61 29 732
Branislav Jovanović, 063 10 20 252
Slobodan Gašparović, 065 35 63 900
Rade Stoković, 061 20 14 059
Dragica Otašević, 060 16 13 574
Snežana Radmanović, 060 13 03 734
Ivana Milošević, 061 600 87 58
Vesna Milović, 063 87 22 935
Dobrica Milkovski, 063 76 22 534
Nebojša Branković, 060 380 77 80
Milica Lončarević, 063 85 36 221
Verica Perendić, 068 52 02 429
Katarina Popov, 065 3739 061
Vasilije Tešović, 065 64 04 805

Ada, Robert Barna, 069 1971 316
Bajina Bašta, Slađana Karadarević, 061 66 25 878
Barajevo, Snežana Davidović, 063 11 91 920
Bačka Palanka, Biljana Bajić, 062 17 92 282
Marija Zorić, 062 84 29 990
Zoran Homjak, 066 90 33 522
Banja Koviljača, Cvijan Vidaković, 066 923 99 98
Bečej, Mirjana Radaković, 064 32 46 897
Boleč, Katica Đorđević, 064 17 57 982
Valjevo, Snežana Ilić, 069 50 51 784
Blaženka Jerosimić, 060 88 07 797
Vranje, Ivica Janjić, 062 402 017
Vršac, Slavica Čokorilo, 063 87 81 086
Jelena Rabijac, 062 80 25 164
Dub, Milovan Milošević, 065 85 76 999
Đurđevo, Milana Tešić, 064 48 12 358
Zaječar, Gordana Zdravković, 069 20 58 349
Zemun, Ivana Mladenović, 064 11 95 864
Milan Crnoglavac, 065 58 92 222
Zrenjanin, Vladan Tomašević, 063 543 534
Zlatibor, Milica Luković, 064 00 64 022
Jagodina, Bojana Marković, 060 059 33 99
Perica Vojinović, 064 63 92 459
Kragujevac, Zoran Janković, 060 02 05 701
Kraljevo, Milan Budimir, 061 30 94 383
Krupanj, Dragica Vasiljević, 063 83 53 956
Kruševac, Nebojša Mladenović, 063 584 287
Lazarevac, Dragan Mirković, 064 95 09 214
Loznica, Ognjen Kajtaz, 064 41 60 678
Dragan Perišić, 064 50 27 222
Mladenovac, Mladen Trkulja, 060 34 444 54
Negotin, Dušan Jovanović, 063 462 375
Niš, Zoran Krstić, 060 41 48 277
Časlav Miladinović, 064 11 09 309
Nova Varoš, Bojana Matijević, 061 616 55 60
Nova Pazova, Milan Robal, 063 42 88 01
Novi Banovci, Savo Dabić, 063 56 67 38
Novi Sad, Nada Bogojević, 062 279 835
Gordana Rakić, 064 39 86 669
Obrenovac, Silva Mišković, 063 77 588 44
Odžaci, Milorad Đumić, 061 23 76 331
Pančevo, Siniša Vrgović, 060 031 70 77
Milan Isailović, 065 371 17 10
Evgenija Puvalić, 065 200 52 05
Gordana Simeunović, 063 839 30 05
Radmila Kresović, 064 679 29 20
Sanja Ivačković, 063 822 135
Slavica Pecić, 064 017 90 76
Prokuplje, Dragan Babić, 060 52 41 258
Ruma, Branka Jeremić, 066 479 002
Dragan Jeremić, 063 74 66 486
Smederevo, Mališa Milošević, 065 33 02 224
Sombor, Dragan Blanuša, 065 23 26 716
Sopot, Danijela Velikinac, 060 16 61 464
Subotica, Vera Drača, 061 21 86 736
Topola, Marko Lukić, 064 21 31 074
Feketić, Vera Pavlović, 061 69 69 146
Čačak, Bojan Todorović, 062 238 723

Banja Luka, Brankica Andrić, 065 969 087
Branka Mihić, 065 490 521
Bijeljina, Blaženka Jerosimić, 066 981 270
Sara Zec, 065 677 416
Vlado Subotić, 066 13 72 00
Doboj, Milan Brestovac, 065 752 969
Drvar, Duško Puhača, 065 321 332
Zvornik, Bojan Kuzmanović, 066 770 929
Modriča, Vojka Zec, 065 691 333
Sarajevo, Mrki H. Mustafić, +381 64 12 35 246
Trebinje, Dobrila Ratković, 065 577 207

Bar, Zilha Bakić, 068 302 176
Kolašin, Vladimir Rakočević, 069 237 995
Nikšić, Drago Bakrač, 068 857 245
Veselinko Golubović, 069 602 330
Podgorica, Dragana Ilić, 067 437 946

Struga, Risto Čurkoski, 072 622 477

Ljubljana, Damnjan Damnjanović, 070 871 384
Marko Bukovec, 041 398 096
Dušan Strnad, 041 641 067
Marija Bizjak, 065 18 12 023
Celje, Jožica Ramšak, 041 289 632
Rogaška Slatina, Nives Drovnik, 070 777 775
Nova Gorica, Miranda Pavšič, 040 222 692
Branislav Jurgec, 040 865 340
Maribor, Hermina Ačko, 040908688
Nevenka Miličić, 041871943
Gregor Šikman, 031424161
Idrija, Jasmina Močnik, 041 308 652

Zagreb, Mira Musija, 098 907 1111
Slavonski Brod, Petar Borojević, 091 50 58 847
Vukovar, Stefan Zorić, +385 977 77 16 23
Osijek, Silvija Josipović Beronja, 099 19 34 364

London, Nataša Močnik, +447 982 442 744

Radivoje Lazić, +41 79 636 36 29

Beč, Dijana Prerad, +436 647 907 831
Dragica Vasić, +436 764 41 54 54
Đurica Jojkić, +436 603 22 05 05
Salzburg, Jelena Savić, +43 677 62 025 166
St.Veit an der Glan, Miladinka Usorac, +43 676 94 77 722

Rim, Zoran Jokić, +39 333 724 52 32

Bratislava, Boris Subotić, +421 905 389 616

Toronto, Branko Petrović, +1 416 895 0061
Ksenija Steković, +1 647 248 5779
Marina Radonjić, +1 647 216 2070
Spomenka Tadić, +1 416 274 8672
Montreal, Lili Radaković, +1 514 435 4669
London, Zoran Dragović, +1 519 615 1969
Akton, Dejan Milovanović, +1 708 446 9233

Minhen, Bratislav Lačnjevac, +491 76 206 230 88
Frankental, Goran Abičić, +491 520 92 11 216

Johanesburg, Dragana Amidžić, +27795113596

Kontaktirajte nas

Telefoni

011 71 29 279
061 63 94 524

Za besplatne pozive:

0800 800 006